Skip to main content
  • Jon M. Hippe og Axel West Pedersen

Etter pensjonsreformen – politiske veivalg

  • Fafo-notat 2019:07
  • Fafo-notat 2019:07

I dette notatet beskrives de viktigste endringene i det samlede pensjonssystemet og konfliktlinjene i norsk pensjonspolitikk. På denne bakgrunn drøftes sentrale utfordringer i pensjonspolitikken ved inngangen til 2020-tallet.

Notatet ble opprinnelig skrevet på oppdrag av El og IT Forbundet, som et diskusjonsgrunnlag for landsmøtets debatt om pensjonsspørsmål i mars 2019.

  • Published: 8. March 2019
  • Ordering ID: 10297

Fafo researchers