Skip to main content
Jon Erik Dølvik

Fleksibilitet og arbeidslivsregulering

  • Fafo-notat 1999:11
  • Fafo-notat 1999:11

Dette notatet er utarbeidet som et bakgrunnsdokument for Arbeidslivsutvalget som har til oppgave å vurdere behovet for reformer i arbeidsmiljølovgivningen i lys av framtidige utfordringer i arbeidslivet.

  • Published: 9. January 1999
  • Ordering ID: 623

Fafo researchers