Skip to main content
  • Inger Marie Hagen

Forskere søkes!

Om klimaspørsmålets plass i arbeidslivsforskningen

  • Fafo-notat 2016:14
  • Fafo-notat 2016:14

Klimaendringene er vår tids største utfordring. I dette notatet leter vi etter arbeidslivsforskningens bidrag på feltet. I hvilken grad er klima et tema i arbeidslivsforskningen, og motsatt, hvilken rolle spiller kunnskap om arbeidsliv og arbeidslivets parter i klimaforskningen? Notatet tar utgangspunkt i et litteratursøk i de mest sentrale tidsskriftene på området "industrial relations" (arbeidslivsrelasjoner), samt de mest sentrale norske samfunnsvitenskapelige tidsskriftene. Konklusjonen er klar: Oppmerksomheten er liten og bidragene få både internasjonalt og nasjonalt. Behovet for økt forskningsinnsats fra arbeidslivsforskerne er stort. Hva vil klimaendringer og klimatiltak bety for arbeidslivets og partssamarbeidets virkemåte?

  • Published: 14. June 2016
  • Ordering ID: 10238

Fafo researchers