Fafo papers

Search publications

Hva vet vi om psykiatriske pasienters levekår?
En gjennomgang av kunnskapsstatus i Norge

Siv Øverås

Fafo-notat 2000:07

Nettutgave

Published: 2000 Id-nr.: 640