Fafo papers

Rapportsøk-en

Å leve med kronisk sykdom
Resultater fra et forprosjekt blant voksne med astma og allergi

Christine Friestad

Fafo-notat 1999:13

Nettutgave

Utgitt: 1999 Id-nr.: 625