Fafo papers

Rapportsøk-en

Arbeidskraft og arbeidsorganisering i varehandelen

Tori Grytli

Fafo-notat 1999:07

Nettutgave

Utgitt: 1999 Id-nr.: 619