Fafo papers

Search publications

Behovet for spesialisthelsetjenester i Oslo
Om inntektsmodellen til Helse Sør-Øst RHF og behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet til Lovisenberg Diakonale Sykehus

Ståle Østhus, Maja Tofteng, Rolf Røtnes og Jon Hippe

Fafo-notat 2017:11

Nettutgave

Prosjekt: Analyse av behovskomponenten i Helse Sør-Østs inntektsmodell

Forskere på Fafo: Ståle Østhus

Utgitt: 2017 Id-nr.: 10261