Fafo papers

Rapportsøk-en

Flyktninger – krise for den nordiske modellen?
Et diskusjonsnotat med utgangspunkt i NordMod2030

Anne Britt Djuve

Fafo-notat 2016:02

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Britt Djuve

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10226