Fafo papers

Rapportsøk-en

Forskningsetikk for oppdragsforskning

Lars Holden og Tone Fløtten