Industrifunksjonærene i FLT og organisasjonsendringene i industrien
Bakgrunnsinformasjon og intervjudata

Dag Olberg

Fafo-notat 1998:06

Nettutgave

Utgitt: 1998 Id-nr.: 601