Kollektive goder, medlemsfordeler og service

Arvid Fennefoss

Fafo-notat 810

Utgitt: 1990 Id-nr.: 810