Fafo papers

Rapportsøk-en

Lifelong learning - Norwegian experiences 2
Identification and validation of non-formal and informal learning

Sveinung Skule og Odd Bjørn Ure

Fafo-paper 2004:21

Nettutgave

Utgitt: 2004 Id-nr.: 745