Fafo papers

Search publications

Likestilling: politikk og utfordringer
LOs tillitsvalgtpanel, april 2013

Inger Marie Hagen

Fafo-notat 2013:10

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Marie Hagen

Utgitt: 2013 Id-nr.: 10176