Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden 1956-1994
Et tabellnotat

Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-notat 1995:13

Nettutgave

Utgitt: 1995 Id-nr.: 857