Fafo papers

Rapportsøk-en

Privat drift av omsorgstjenester
Gjennomgang av nyere forskning

Hanne Bogen

Fafo-notat 2011:22

Nettutgave

Utgitt: 2011 Id-nr.: 10143