Fafo papers

Search publications

Realkompetanse og tilpasset utdanning
Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker

Kari Folkenborg

Fafo-notat 2003:09

Nettutgave

Utgitt: 2003 Id-nr.: 707