Fafo papers

Rapportsøk-en

Tilleggspensjoner – offentlig eller privat ansvar

Jon M. Hippe og Axel West Pedersen

Fafo-notat 814

Utgitt: 1991 Id-nr.: 814