Fafo papers

Rapportsøk-en

Utsetting av arbeidsoppgaver - blir arbeidstakerne mer utsatt?
Erfaringer med outsourcing i fire virksomheter

Hanne Bogen og Torunn Kvinge

Fafo-notat 2005:14

Nettutgave

Utgitt: 2005 Id-nr.: 773