Fafo papers

Search publications

Jeg vet og Snakke sammen: Verktøyenes endringsteorier
Evaluering av Jeg vet og Snakke sammen: Delrapport 1

Nerina Weiss og Anne Hege Strand

Fafo-notat 2020:13

Last ned nettutgave

Project: Evaluating "Snakke" and "Jeg vet"

Forskere på Fafo: Nerina Weiss, Anne Hege Strand

Published: 2020 Id-nr.: 10333