Skip to main content
Siv Øverås

Kjønnsforskjeller i sykefravær

En gjennomgang av noen sentrale aspekter ved kvinners sykefravær

  • Fafo-notat 1997:18
  • Fafo-notat 1997:18
  • Published: 18. January 1997
  • Ordering ID: 890