Fafo papers

Search publications

Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold

Sissel Trygstad og Marit Skivenes

Fafo-notat 2007:18

Nettutgave

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Published: 2007 Id-nr.: 10038