Fafo papers

Search publications

Kompetansedokumentasjon for ingeniører
Praksis, behov og utfordringer

Line Eldring og Sveinung Skule

Fafo-notat 1999:16

Nettutgave

Published: 1999 Id-nr.: 628