Fafo papers

Search publications

Lovfestet minstelønn: Norden og Europa – en oppdatering

Line Eldring og Kristin Alsos

Fafo-notat 2014:20

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

Published: 2014 Id-nr.: 10207