Skip to main content
  • Line Eldring og Kristin Alsos

Lovfestet minstelønn: Norden og Europa – en oppdatering

  • Fafo-notat 2014:20
  • Fafo-notat 2014:20

I løpet av 2000-tallet har temaet lovbasert minstelønnsregulering fått fornyet aktualitet i Europa. De fleste europeiske land har allerede ordninger med lovfestet minstelønn, mens dette så langt har vært en fremmed tanke i nordisk sammenheng. I dette notatet gir vi en oppdatering av nøkkelinformasjonen i rapporten «Lovfestet minstelønn – Norden og Europa» (2012), samt at vi ser nærmere på innføringen av lovfestet minstelønn i Tyskland. Notatet er skrevet på oppdrag av Nordens Fackliga Samorganisation.

  • Published: 13. January 2015
  • Ordering ID: 10207