Skip to main content
Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård

Menneskehandel i arbeidslivet: Oppdatert sammendragsrapport

  • Fafo-notat 2021:11
  • Fafo-notat 2021:11

Mange forbinder menneskehandel, eller «trafficking», med seksuell utnytting og prostitusjon. Det er mindre kunnskap om menneskehandel i arbeidslivet, som først og fremst rammer utenlandske arbeidstakere. Kombinasjonen av liten risiko for å bli oppdaget, lave straffer og stor profitt gjør at arbeidsmarkedet utnyttes av kriminelle aktører. Sakene som har nådd rettsapparatet har dreid seg om utnytting i butikk, gartneri, restaurant, renhold og steinlegging. I denne rapporten ser vi på praktiske erfaringer og utfordringer i arbeidet mot menneskehandel på tre sentrale områder: avdekking, bistand til ofre og etterforskning og straffeforfølgelse. Stor usikkerhet og mangel på kunnskap kan føre til at færre saker blir avdekket og etterforsket. Utgivelsen av denne sammendragsrapporten er finansiert av Østersjørådet. Det opprinnelige prosjektet ble utført på oppdrag fra Oslo kommune og finansiert av KS ved Program for storbyrettet forskning.

  • Published: 9. June 2021
  • Ordering ID: 10348

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Oslo Municipality