Fafo papers

Search publications

Motivasjon og mestring
Forprosjekt om gjennomføring av videregående utdanning

Kaja Reegård og Jon Rogstad

Fafo-notat 2018:13

Last ned nettutgaven

Project: Motivation and ability: Youth inbetween school, friends and familiy

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Published: 2018 Id-nr.: 10278