Skip to main content
  • Leif E. Moland

Mulige og umulige løsninger på veien mot heltidskultur

En kunnskap- og eksempelsamling

  • Fafo-notat 2021:01
  • Fafo-notat 2021:01

Norske kommuner har i en årrekke gjennomført tiltak for å utvikle tjenester med færre små deltidsstillinger. Med større og hele stillinger forventes det sterkere fagmiljøer og mer effektiv drift, bedre tjenester til brukere og pasienter, og bedre arbeidsforhold for ansatte, herunder også mer forutsigbar lønn og arbeidstid.

I denne kunnskaps- og eksempelsamlingen gjennomgås mulige og umulige turnusmodeller og praktiske turnustiltak som har vært prøvd ut i norske kommuner og sykehus. De som lykkes har alle tatt i bruk alternative arbeidstidsordninger. Det er ikke mulig å nå mål om heltidskultur så lenge man bygger på de tradisjonelle turnusene.
De beste tiltakene har følgende kjennetegn:

  • Godt partssamarbeid.
  • Rom for flere løsninger angående helgehyppighet og vaktlengder.
  • Bruk av årsplaner og samarbeids- / ønsketurnus for fleksibilitet og forutsigbarhet.
  • Vikarpooler som med fordel reduseres til mindre ressurslag.
  • Published: 19. February 2021
  • Ordering ID: 10337

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Oslo municipality