Skip to main content
  • Stein Gunnes og Berit Kvalsvik Teige

Når næringslivet omstiller seg

Hvilke utfordringer møter fagbevegelsen i Grenland?

  • Fafo-notat 2004:01
  • Fafo-notat 2004:01

Hvilke utfordringer møter fagbevegelsen i et arbeidsliv med store omstillinger? For å belyse gjeldende problemstilling har vi tatt utgangspunkt i prosessindustrien i Grenland og i et konkret samarbeidsprosjekt – IndustriCluster Grenland (ICG) og Vedlikeholdsprosjektet – mellom fagforeningene og ledelsen i de syv prosessbedriftene Borealis, Noretyl, Norcem, Hydro Polymers, Eramet, Hydro Porsgrunn og Norske Skog Union. Gjennom samtaler med tillitsvalgte i de syv prosessbedriftene, LO Telemark og andre aktører tilknyttet ICG, har vi satt søkelys på sentrale problemstillinger som utfordrer fagbevegelsen.
Notatet er skrevet på oppdrag for LO.

  • Published: 1. January 2004
  • Ordering ID: 726
Last ned publikasjonen