Skip to main content
  • Jon Anders Drøpping og Anders B. Fyhn

Omsorgsteknologi i smarthus

Notat fra forprosjekt

  • Fafo-notat 2002:06
  • Fafo-notat 2002:06
Dette notatet sammenfatter Fafos forarbeid med prosjektet «Aldring, funksjonshemming og omsorg i et høyteknologisk samfunn». I notatet drøftes ulike tilnærminger til og forståelser av omsorgsteknologiske løsninger integrert i smarthus. Bruk av omsorgsteknologi har potensial både til å forverre og forbedre situasjonen for eldre funksjonshemmede, og i notatet argumenteres det derfor blant annet for at brukernes oppfatninger og erfaringer må kartlegges. I notatet redegjøres det også for hvilke norske kommuner og hvilke andre land som skal studeres i hovedprosjektet.
  • Published: 3. January 2002
  • Ordering ID: 681
Last ned publikasjonen