Skip to main content
  • Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård

Særtilsynenes tilsyn på arbeidsmiljøområdet – Sjøfartsdirektoratet

  • Fafo-notat 2019:31
  • Fafo-notat 2019:31

I motsetning til andre deler av arbeidslivet, har Arbeidstilsynet ikke tilsynsansvar for arbeidsforhold innen sjøfart, dette er lagt til Sjøfartsdirektoratet. Dette prosjektet skal fremskaffe mer kunnskap og vil gi grunnlag for å drøfte hvilke faktorer som hemmer og fremmer effektive tilsyn med HMS og arbeidstid innenfor sjøfartsdirektoratets ansvarsområde.

  • Published: 15. April 2021
  • Ordering ID: 10321

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • LO - Næringspolitisk avdeling