Skip to main content
  • Fafo-notat 2013:02
  • Lise Lien

«Saman om» sykefravær – en kunnskapsstatus

Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»

  • Fafo-notat 2013:02
 

Saman om ein betre kommune er et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet, KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne. Utviklingsprogrammet (2012–2015) gir støtte til lokale prosjekter og tar for seg noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren: sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltid/deltid og omdømme.

  • Published: 3. January 2013
  • Ordering ID: 10168
  • ISBN
    ISSN 0804-5135
Last ned publikasjonen

Commissioned by