Fafo papers

Search publications

Styrke i krevende tider
Om arbeidsforhold, samarbeid og medbestemmelse blant Unios tillitsvalgte under koronapandemien

Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad