Skip to main content
  • Anne Hege Strand

Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2011

Rapportering fra kommuner og bydeler som får tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

  • Fafo-notat 2012:06
  • Fafo-notat 2012:06

Notatet er skrevet på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hensikten er å sammenfatte og presentere rapporteringene fra kommuner som fikk tilskuddsmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennom tilskuddsordningen Styrket innsats mot barnefattigdom til bruk i 2011. Dette er en videreføring av tilskuddsordningen som tidligere hadde navnet Kompetanse- og utviklingstiltak i barnevernet og sosialtjenesten for å forebygge og redusere fattigdom blant barn og unge. Notatet føyer seg inn i rekken av rapporteringer gjennomført av Fafo på bruken av tilskuddsmidler til den kommunale innsatsen for å bekjempe fattigdom blant barn og unge.

  • Published: 5. January 2012
  • Ordering ID: 10152
Last ned publikasjonen

Fafo researchers