Fafo papers

Search publications

Teambasert styrermodell i kommunale barnehager
Erfaringer fra Stokke

Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen

Fafo-notat 2017:01

Nettutgave

Project: Teambasert styrermodell i Stokke kommune. En evaluering av erfaringer

Forskere på Fafo: Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen

Published: 2017 Id-nr.: 10251