Fafo papers

Search publications

Tilgang på brukererfaringer
En gjennomgang av muligheter og utfordringer for brukerundersøkelser blant deltakere i introduksjonsprogrammet

Guri Tyldum

Fafo-notat 2018:25

Last ned nettutgaven

Project: User survey on the introduction scheme

Forskere på Fafo: Guri Tyldum

Published: 2018 Id-nr.: 10290