Skip to main content
  • Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen

Tillitsvalgtåret 2019

  • Fafo-notat 2019:27
  • Fafo-notat 2019:27

LO har hatt 2019 som tillitsvalgtår. Målet er å øke statusen til tusenvis av tillitsvalgte som sørger for at den norske arbeidslivsmodellen fungerer ute på arbeidsplassene. I dette notatet har vi samlet resultater fra flere spørreundersøkelser blant LOs tillitsvalgte. Den sterkeste motivasjonen for å være tillitsvalgt er å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår. Samtidig viser det seg at rundt halvparten føler seg alene om oppgavene og at verving av nye medlemmer nedprioriteres i en hektisk hverdag.

  • Published: 26. November 2019
  • Ordering ID: 10317