Skip to main content

Ansatte på anbud

  • Book chapters  | 
  • 2004
  • 12. October 2015
Bogen, H. & Engelsrud, G. (2004). Ansatte på anbud. I Å. Johnsen et al. (red.), Konkurranseutsetting i kommunene. Oslo: Abstrakt forlag.

Fafo researchers