Skip to main content
Book chapters
  • Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip

Arbeidsfred og arbeidsrett – en sosial sak

 

Alsos, K. & Seip, Å. A. (2013). Arbeidsfred og arbeidsrett – en sosial sak. I H. Forbord (red.), Festskrift. Arbeidsdepartementet 100 år. 1913-2013. Oslo: Arbeidsdepartementet.