Skip to main content

De vanskelige barna

Forholdet mellom barnevern og psykisk helse i tiden etter 1945

Book chapters |  2003
26. January 2016

Seip, Å. A. (2003). De vanskelige barna. Forholdet mellom barnevern og psykisk helse i tiden etter 1945. I E. Benum m. fl. (red.), Den mangfoldige velferden. Gyldendal Akademisk.

Fafo researchers