Skip to main content

Fra marked til forhandlinger - utviklingen av forhandlingssystemet i jordbruket

Book chapters |  2002
26. January 2016

Seip, Å. A. (2002). Fra marked til forhandlinger - utviklingen av forhandlingssystemet i jordbruket. I H. Rommetvedt (red.), Matmakt - Politikk, forhandling, marked. Fagbokforlaget.

Fafo researchers