Skip to main content

Konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstjenester: Brukeren i spillet mellom bestiller og leverandør

Book chapters |  2004
12. October 2015
Bogen, H. (2004). Konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstjenester: Brukeren i spillet mellom bestiller og leverandør. I Å. Johnsen et al. (red.), Konkurranseutsetting i kommunene. Oslo: Abstrakt forlag.

Fafo researchers