Skip to main content

NOSO er 50 – hva skjer med sosionomprofesjonen?

  • Book chapters  | 
  • 2009
  • 26. January 2016
  • Sosialt arbeid; Tilbakeblikk – utfordringer - visjoner. Jubileumsskrift Norsk Sosionomforbund er 50 år.    
  • A.B. Grønningsæter (red)    
  • Fellesorganisasjonen

A.B. Grønningsæter (2009) NOSO er 50 – hva skjer med sosionomprofesjonen? I A.B. Grønningsæter (red) Sosialt arbeid; Tilbakeblikk – utfordringer - visjoner. Jubileumsskrift Norsk Sosionomforbund er 50 år. Fellesorganisasjonen