Book chapters

Search publications

Retten til taushet og behovet for kunnskap—noen etiske utfordringer i forskning om utsatte og stigmatiserte grupper.

Arne B. Grønningsæter

2013

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

Retten til taushet og behovet for kunnskap—noen etiske utfordringer i forskning om utsatte og stigmatiserte grupper.