Skip to main content

Retten til taushet og behovet for kunnskap—noen etiske utfordringer i forskning om utsatte og stigmatiserte grupper.

  • Book chapters  | 
  • 2013
  • 26. January 2016

Arne B. Grønningsæter (2013) Retten til taushet og behovet for kunnskap — noen etiske utfordringer i forskning om utsatte og stigmatiserte grupper. I Fossheim og Ingierd (red.)Forskernes taushets- og varslingsplikt. NESH