Books

Search publications

Det lykkelige valg. Debattbok om kvinner og EU

Beret Bråten Signe Horn & Rigmor Aasrud Jahren

Det norske Arbeiderparti , 1994

Forskere på Fafo: Beret Bråten

Det lykkelige valg. Debattbok om kvinner og EU