Books

Rapportsøk-en

Det kommunale barnevernet i utvikling
Et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning

Sigrid Nordstoga og Arne backer Grønningsæter

Det kommunale barnevernet i utvikling