Skip to main content

Sosialt arbeid:Tilbakeblikk – utfordringer - visjoner

Jubileumsskrift Norsk Sosionomforbund er 50 år

  • Books  | 
  • 2009
  • 26. January 2016
  • Fellesorganisasjonen

Grønningsæter, A.B. (red) (2009) Sosialt arbeid; Tilbakeblikk – utfordringer - visjoner. Jubileumsskrift Norsk Sosionomforbund er 50 år. Fellesorganisasjonen