Skip to main content

Betydningen av aktørers ulikhet ved realisering av kollektive goder. Forsøk på en spillteoretisk analyse av OPEC og oljemarkedet

  • Dissertations  | 
  • 1989
  • 9. November 2015

T. Midtsundstad (1989). Betydningen av aktørers ulikhet ved realisering av kollektive goder. Forsøk på en spillteoretisk analyse av OPEC og oljemarkedet. Hovedoppgave ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Fafo researchers