Skip to main content

Det som skjer i Afrika nå har stor symbolverdi

Posts and op-eds |  Dagbladet |  2017
27. January 2017
27.1.2017    Oslo    Dagbladet

Sommerfelt, Tone. 2017. Det som skjer i Afrika nå har stor symbolverdi. Op. ed. Dagbladet 27.1.2017