Op-eds

Search publications

Tariffoppgjøret 2016: Nulloppgjør og "revolusjon" i staten

Åsmund Arup Seip

Tariffoppgjøret 2016: Nulloppgjør og "revolusjon" i staten