Skip to main content

Faktorer som henholdsvis hemmer og fremmer seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet

Gjennomgang og drøfting av sentrale rammebetingelser, trekk ved arbeidsmarked, næringsstruktur og virksomhetene, og faktorer på individnivå

  • Slides/presentations  | 
  • 2016
  • 11. November 2016

T. Midtsundstad (2016). Faktorer som henholdsvis hemmer og fremmer seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet, Foredrag på Senter for seniorpolitikks årlige forskningskonferanse, Oslo, 11. november 2016.