Skip to main content

Innvandrernes kompetansenivå og forutsetninger

  • Slides/presentations  | 
  • 2016
  • 26. September 2016

Kavli, Hanne C. (2016). Innvandrernes kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet. Foredrag på konferanse i regi av KS og fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Hell hotell. 16 mars.

Fafo researchers